19341218 - Landsbygden. Garda.

Landsbygden.

GARDA,    15 dec.
Garda Blåbandsförening hade i går afton inbjudit härvarande S. L. U.-och S. S. U.-avdelningar till ett möte med samkvämsform och båda föreningarna hade mött upp med en stor del av sina medlemmar. Efter avsjungande av en psalm öppnades mötet av lantbr. Herm. Larsson, som meddelade ändamålet med inbjudan, den att försöka ena socknens ungdomar kring nykterhetsspörsmålet. Trots det att de båda politiska föreningarna samlats skalls ingen politik förekomma.
Efter ett par sångnummer av sångkören besteg landstingsman Joh. Ahlsten talarestolen och höll ett medryckande föredrag. Efter föredraget inbiödos alla i den lilla salon där kaffe serverades av flinka flickhänder, under det att de olika trosbekännarna blandades samman och hade det gemytligt. Sedan kaffet var drucket täljde hr Ahlsten en stor svenska levnadssaga, förre finansministern F. Thorssons, påpekande hur en helnykter medborgare kan arbeta sig fram i det gamla, goda Sverige. Sångföreningen spelade och sjöng flera sånger. folkskoll. Palmér, Alskog, sjöng på ett förtjänstfullt sätt flera sånger.
Sedan lantbr. R. Lagergren avtackat samtliga framfördes Varda S. D. U. K.-ares tack av Harry Ahlkvist och Bernh. Johansson och S. L. U.-arnas av deras ordf. Karl-Gustav Lagergren och så skildes man åt efter en i alla trevlig afton. Ett tack till Garda blåbandsförening och dess medlemmar.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295