19341219 - Bidrag till skogsvårdsåtgärder.

Bidrag till skogsvårdsåtgärder.

Centralrådet för skogsvårdsstyrelsernas förbund tillstyrker att bidrag från tillfälliga skogsvårdsanslaget tilldelas skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län med 13,958 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,512 kr. såsom förvaltningsbidrag.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296