19341219 - Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor.

Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor.

I yttrande till medicinalstyrelsen påpekar byggnadsstyrelsen att den föreslagna nya provinsialläkarbostaden i Klintehamn skulle komma att bli större än sådana bostäder i allmänhet. Dessutom anser styrelsen att byggnadsplanen är mindre väl löst och att byggnadens exteriör icke motsvarar de krav på vårdad formgivning, som måste ställas på en med statsbidrag uppförd byggnad. Ett nytt förslag bör därför uppgöras.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296