19341219 - Auktion å Ihre gård.

Auktion å Ihre gård.

Å Gotlands hypoteksförenings lokal har, i dag Ihre gård i Hangvar utbjudits till försäljning, varvid hösta anbudet blev 80,000 kr. Hypoteksföreningens styrelse har emellertid förbehållit sig prövningsrätt till årets slut.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296