19341219 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR, 18 dec.
Mejerijubileum. Som den 17 dec. i år 25 år hade förflutit, sedan Närs och Lau mejeri sattes i gång och började sin verksamhet, så hade till sagda dag mejeriets nuvarande och förutvarande styrelseledamöter och andra, som under denna tid haft att göra med mejeriets verksamhet- och förvaltning, inbjudits till ett minnessamkväm. Dårvid redogjorde nuvarande styr.-ordf. hr N. Pettersson i Bomunds för mejeriets tillkomst och utveckling. Under de fem första åren var mejeriet utarrenderat till Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening. För dessa fem år hade man inga tillgänglita uppgifter om inköpt mjölk o. d. Men från och med 1915 har härvarande mejeriförening själv drivit rörelsen. Från 1916 "års början till a december 1934 har i mejeriet inköpts 28,104,786 kg. mjölk för vilken betalats 3,467,473 kr. Ordföranden avtackade alla närvarande för gott samarbete.
Föreningens förre ordförande hr K. Jakobsson i Kulla och även andra berättade cm många intressanta episoder från tiden för mejeriets byggande, då mången tvivlade på företagets framgång. Nu äro troligen alla eniga om att mejeriet varit en viktig hävstång för traktensekonomiska uppsving. Mejeriet har leverantörer från När, Lau och Östra Burs.
Eltt varmt tack till de båda ordförandena, till övriga styrelseledamöter, me jeriföreståndaren och räkenskapsföraren framfördes av landstingsman L. Hansson i Gangvide, och då uppbrott skedde, var man ense om, att man haft en värdefull afton i det trevna hemmet i Närs mejeri på 25-årsdagen av mejeriets tillvaro.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296