19341220 - Körkort trots nedsatt synförmåga?

Körkort trots nedsatt synförmåga?

Hr Folke Ahlgren i Djuplunda, Visborgs slätt, hemställer hos k. m:t om rätt att, oaktat nedsatt synförmåga, erhålla körkort för bil. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297