19341220 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse.

Statsanslag till folkhögskolan i Hemse.

Skolöverstyrelsen föreslår k. m:t gör lässåret 1934-1935 bevilja folkhögskolan i Hemse understöd för huvudkurs med 7,000 kr., för andra årskurs 2,500 och som tillfällig förhöjning 475 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297