19341220 - Motorfartyget Dalhem

Motorfartyget Dalhem

av Slite ankom på tisdagen till Boston, lastat mad trämassa från Norrland.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297