19341220 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Smuggelmålet från Eke
hade i dag sin slutfas inför rådhusrätten. Färundersökning hade nämligen nu verkställts angående Karl F. W. Hagström och Ejnar Östergren. Förundersökaren, advokat G. Kjällman, tillstyrkte villkorlig dom i båda fallen, under det att åklagaren, tullförvaltare Karl Berggren, motsatte sig dylik dom med hänsyn till målets beskaffenhet. Han fann ej heller att förmildrande om omständigheter förelåge. Målet överlämnades nu av alla parter, och åklagaren yrkade jämväl ersättning för den del av spritpartiet, som icke kunnat återskaffas. Domen lydde för Östergren och Hagström på 3 mån. fängelse för själva smugglingen samt 1 mån. fängelse för försäljningen av spriten. Den 1 samma mål åtalade lantbr. Ture Bolin dömdes till 2 mån. fängelse för olovlig befattning med spritdrycker samt till 15 dagsböter å 2 kr. för olaga försäljning av dryckerna i fråga. De av åklagaren yrkade beslagen av hästar, vagn och båt m. m., biföllos. Dessutom skola svar. ersätta den sprit de förskingrat.

Tre fyllerister
bötade sammanlagt 55 kr.

En person,
som skolkat från radiolicensbetalningen, dömdes till 10 dagsböter á 1:50.

En cyklist,
som färdats i mörkret utan tänd lykta, fick böta 10 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297