19341221 - Till domänuppskattningsman

Till domänuppskattningsman

för åren 1935-38 har hushållningssällskapets förvaltningsutskott utsett lantbrukaren Arid Collberg, Nygårds i Follingbo, med landstingsman Johan Ahlsten som suppleant.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298