19341221 - Konserveringen av Visborgs slottsruin.

Konserveringen av Visborgs slottsruin.

Riksantikvarien tillstyrker hos arbetslöshetskommissionen på det allra livligaste Visby stads framställning om statsbidrag för att som statskommunalt reservarbete utföra konserveringsarbeten i Visborgs slottsruiner. Ur antikvarisk synpunkt är arbetet utan varje tvivel av sådant vårde, att bidrag med 86 proc. kan tillstyrkas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298