19341221 - Till griftero

Till griftero

vigdes i går eftermiddag stoftet efter fru Augusta Ihre, kyrkoherden Carl Ihres i Atlingbo efterlämnade maka, vilken i dagarna avlidit härstädes. Jordfästningen förrättades i kapellet på gamla kyrkogården av domkyrkokomminister Nils Öberg, som i anslutning därtill häll en anslående dödsbetraktelse, utgående från texten i Fil. 3: 20, 21. Den stämningsfulla akten omslöts av pealmemna 452: 1 och 452: 2.
Kistan bars därefter ut och säntes i den öppnade griften, vid vars rand den bortgångnas son, poliskommissarie Ivar Ihre i Göteborg, tolkade sin och övriga anhörigas tacksamhet till alla dem, sam hedrat hand modems minne.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298