19341221 - Lotsverket.

Lotsverket.

Fyrmästarbefattningen vid Hoborgs fyrplats sökes av fyrmästaren A. S. Barck, Storkläppen, fyrvaktarna K. E. Häggroth, Djursten, N. J. T. Sandelin, Hoborg, H. G. Engeström, Fårö, E. V. O. Öberg, Fladen, och K. G. Durenius, Norströmsgrund. Lotskaptenen i mellersta distriktet förordar hr Sandelin.
T. f. fyrvaktaren vid Stenkyrkehuks fyrplats J. Söderberg har beviljats förlängd sjukledighet under tiden 1 jan.-31 maj 1935.
Båtbiträdet vid Slite lotsplats, lotslärlingen därstädes E. T. Högberg, har beviljats tjänstledighet till den 19 dec. 1935 för idkande av sjöfart. Till båtbiträde vid lotsplatsen har i stället antagits fiskaren Karl Ivar Lyth i Slite. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298