angfartyget_gotland-1868.jpg

19341221 - Dödsfall.

Dödsfall.

F. d. postmästaren i Eskilstuna Anders Larsson avled på torsdagen nära 80 år gammal. Den bortgångne, som var född i Uddevalla, inträdde år 1877 i postverkets tjänst som postskrivare i Visby samt har sedan dess tjänstgjort på olika poster, bl. a. som postmästare i Charlottenberg och Eskilstuna.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298