19341221 - Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen.

Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen.

Omkr. kl. 11,15 i går afton inträffade en bilolycka på Snäckgädsvägen, som kunnat få vådliga följder. En bil förd av en 20-årig yngling härifrån staden och med en flicka som passagerare, råkade nämligen kullbyttera i kurvan strax söder om Clokladvillan med påföljd, att bilen hannade med alla fyra hjulen i vädret. Som ett under undkommio både föraren och passageraren utan skador, medan bilen däremot blev svårt ramponerad och måste forslas till »bildoktorn» med firman Appelquists ambulans. Enligt vad föraren själv uppger var bilens fart vid olyckstillfället omkr. 50-60 km. i timmen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298