19341222 - Död. Jakob Kristian Nilsson.

Vår käre fader Jakob Kristian Nilsson avled idag 78 år gammal; saknad och sörjd av oss, släkt och vänner.
Vägume i Lärbro den 21 dec. 1934.
Barnen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299