19341222 - Död. Niklas Wilhelm Pettersson.

Härmed tillkännagives att vår käre make och fader Niklas Wilhelm Pettersson idag lugnt och stilla avled i sitt 67 levnadsår;
Innerligt sörjd av oss, släkt och vänner.
Bölske i Grötlingbo den 20 dec. 1934.
Maria Pettersson.
Barn oeh Barnbarn.
Sv. Ps. 491.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299