19341222 - Död. Laura Kristina Fredrika Johansson.

Att min käre make och vår moder Laura Kristina Fredrika Johansson, stilla och fridfullt avled fredagen den 21 december kl. 7 f. m. i sitt 70 lev nadsår; djupt sörjd och stack. samt minne bevarad av oss, släkt och vänner. tillkännagives härmed.
Buttlegårda i Buttle den 22 december 1934.
F. O. Johansson.
Barnen.

Sv. Ps. 479, 1 vers.

Min jämmer nu en ände har. Fria världen jag mig vänder. Min själ, o, Jesus! Nådig var, Och tag i dina händer. Du haver henne givit mig. Tag henna åter upp till dig, Med hopp till dig hon länder.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299