040528-tindtadebadplats.jpg

19341222 - Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm.

Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299