19341222 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan folkskolläraren Sten Sandelin, Guldrupe, och barnavårdslärarinnan Anna-Greta Wikström, Skellefteå, dotter till redaktören och riksdagsmannen Ant. Wikström och hans maka, född Stenlund.
Förlovning har tillkännagivits mellan distriktslantmätaren Sigurd Campbell härstädes och fröken Elsa Hagwall, dotter till ingenjör Carl Hagwall och hans maka, Stockholm.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299