19341222 - Ingen särskild ersättning för skolavsyningen.

Ingen särskild ersättning för skolavsyningen.

K. m:t har avslagit av folkskolinspektören Johannes Linman gjord ansökan om ersättning för resor i och för avsyning av högre folkskolans i Slits lokaler. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299