19341224 - Kyrkligt.

Kyrkligt.

Pastorsadjunkten A. Coldemo i Follingbo har anmält sig som sökande till kyrkoherdetjänsten i Väse pastorat. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300 A