19341228 - Landsbygden. Gothem.

Landsbygden.

GOTHEM, 27 dec.
Åttio år fyller söndagen den 30 dec. fiskaren Alfred Oskar Bernhard Nyström, numera boende vid Botvaldavik. Han är eljest född vid Bläsungs i Västkinde och sedan han under 3 á 4 år i ungdomen varit till sjöss, har han också varit bosatt därstädes, där han sysslat med fiske och litet jordbruk. För ett tiotal år sedan flyttade han till Gothem och ännu sysselsätter han sig rätt ofta med strömmings- och flundrefiske vid stranden. Han har nämligen alltjämt trots sin ålder goda krafter i behåll.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302