19341229 - Landsbygden. Hellvi.

Landsbygden.

HELLVI, 28 dec.
Kommunalstämma hölls härstäv des i går kväll. Till ordf. i kommunalstämman för 4 år återvaldes folkskollärare Knut Håkegård och till vice d:o för samma tid Carl Franzen, Norrgårda.
Till ordförande i Kreatursdelägareföreningen återvaldes J. Vikström, Norrgårda, och till ledamöter i nämden valdes E. Nilsson, Lilla Ihre, och Carl Eriksson, Norrgårda, med P. Nyberg, Viflings, och G. Blomberg, Norrgårda, som suppleanter.
Till ordf. i brandstodskommittén återvaldes Carl Franzén, Norrgårda, och till värderingemitn fyr ett år J, Vikström, Norrgårds, och . Nilsson, Lilla Ihre, samt för två år Gustav Falk, Norrgårds, och K. J. Lundgren, Stengrinda. Suppleanter för samma tid blevo A. Carlsson, Annexen, och H. Stenberg, Hemmungs.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1934
N:r 303