angfartyget_gotland-1868.jpg

19341229 - Landsbygden. Stenkyrka.

Landsbygden.

STENKYRKA, 28 dec.
Kyrkostämma hölls härstädes på torsdagen, varvid till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper valdes handl. H. Svensson och lantbr. G. Olofsson, Lauhage.
Kommunalstämma vidtog omedelbart därefter, varvid särskilt må antecknas, att häradsdomaren Gotthard Jacobsson, Kvie, nu lämnade sin post som stämmans ordförande, vilken han innehaft i icke mindre än 32 år efter att förut ha varit vice ordförande i 12 år. Han blev också vederbörligen avtackad av stämman för sin långa, gagnande verksamhet i kommunens tjänst.
Till stämmans ordförande valdes folkskollärare Olof Bolin och till vice ordförande lantbr. Per Svensson, Sorby.
Vidare valdes till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen lantbr. Carl Carlsson, Sten-ate, ordförande, Arvid Wahlström, Grausne, Hi. Stengård, Helge, poststationsföreståndare O. Lindgren och barnmorskan Jenny Larsson till ledamöter i baria- vårdanämden folkskollärare Olof Bolin, ordförande, kyrkoherde Gust. Olofsson, hrr Carl Carlsson och O. Lindgren samt fröken Jenny Larsson och till ledamöter i nykterhetsnämden skomakaren Otto Pettersson, ordförande, lantbr. Axel Rudberg, Ungesmitts, och Edm. Liljegren, Stenstu, byggmästare Josef Hultgren, Garde, och fjärdingsman Lennart Yttergren.
I taxeringsnämden invaldes lantbr. Johan Kastlund, Ungesmitts, (suppleant Ivar Stengård, Tune), muraren Ernst Samuelsson, Broungs, (suppl. fiskaren Sigurd Jakobsson, Grausne) och poststationsföreståndare O. Lindgren (suppl. t. f. fyrmästare K. Södergren).
Revisorer för de kommunala räkenskaperna blevo lantbr. Th. Jakobsson, Kvie, och handl. H. Svensson med lantbrukare Gust. Nilsson, Lilla Bjers, och handl. John Jakobsson som suppleant.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1934
N:r 303