19341231 - Regina

Regina
Galopperande fiskenGotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304