19341231 - Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse.

Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t, att för läsåret 1934-1935 bevilja lantmannaskolan i Hemse understöd med 7.000 kr. till huvudkurs. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304