19341231 - Åttio år

Åttio år

fyller på fredag lantbrukaren L. P. Nilsson, Ammor i Mästerby.
— Åttio år fyller onsdagen den 2 jan. 1935 likaledes häradsdomaren Per Cederlund, Kelder i Havdhem.
Den gamle häradsdomaren, som efter en lång tjänstgöring vid södra häradsrätten vid årsskiftet lämnar denna sin befattning, är ännu vid den allra bästa vigör. Trots hans åttio år ser man honom allt emellanåt på sin cykel och även i övrigt är han i verksamhet som förr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304