040528-tindtadebadplats.jpg

19341231 - Eldsvådetillbud i missionshuset.

Eldsvådetillbud i missionshuset.

I Garda missionshus inträffade i går afton under pågående andaktsstund ett eldsvådetillbud, som fick ganska allvarliga följder. Under mötets gång hade röklukt förmärkts i lokalen och till sist slog rök upp under predikstolen, där värmeungnen till centraluppvärmningen är beläget.
Lokalen utrymdes brådstörta ?? man fick taga i tu med släc???? arbetet. Då man bröt upp panelen under predikstolen, slogo okså lågor upp men det var svårt att komma åt eldhärden, som befann sig under golvet, vilket till star del måste huggas upp. Tydligen hade isoleringen omkring värmekammaren icke varit tillräckligt effektiv. Det alldeles nybyggda missvonshuset blev sålunda ganska illa medfaret genom rök, vatten och åverkan vid släckningen och skadorna sägas uppgå till kanske något tusental kronor.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304