19341231 - Temperatur och lufttryck

Temperatur och lufttryck
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

  Termometer Barometer
Lördag:    
kl. 2 e. m. — 0,8 770,5
kl. 4 e. m. — 1,3 770,5
kl. 6 e. m. — 1,9 770,3
kl. 8 e. m. — 1,8 769,7
kl. 10 e. m. — 1,8 769,7
kl. 12 midnatt — 1,1 769,5
Söndag:    
kl. 2 f. m. — 1,0 769,4
kl. 4 f. m. — 1,0 769,3
kl. 6 f. m. — 1,0 768,7
kl. 8 f. m. — 0,5 768,5
kl. 10 f. m. — 0,5 768,3
kl. 12 middag + 1,0 767,7
kl. 2 e. m. + 1,0 767,3
kl. 4 e. m. + 0,8 766,8
kl. 6 e. m. + 1,0 766,6
kl. 8 e. m. + 1,2 766,5
kl. 10 e. m. + 1,7 766,3
kl. 12 midnatt + 2,0 766,2
Måndag:    
kl. 2 f. m. + 2,0 765,7
kl. 4 f. m. + 2,2 765,5
kl. 6 f. m. + 2,8 765,0
kl. 8 f. m. + 3,2 764,5
kl. 10 f. m. + 4,2 764,2
kl. 12 middag + 5,0 764,0


Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304