19341231 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA, 29 dec.
Roma kyrkliga söndagsskola höll på fredagen sin sedvanliga iulfest under stor anslutning av barn och äldre. Efter psalmsång fingo barnen tända ljusen i granen, varvid bibelverser upplästes. Kyrkoherde Ruhr häll därefter en lektion i form av samtal med barnen. Dessa bidrogo sedan själva i hög grad med att göra ginegen efterlängtade julfest så lyckad som möjligt. Eln flickkor sjöng mycket vackert några julsånger, och en flicka deklamerade förtjänstfullt Viktor Rydbergs »Tomten». Under fröken Törnstrands ledning utförde barnen en livligt uppskattad tablå, »Putte blåbärsskogen». Som vanligt lektes ringlekar kring granen, till dess tomten trädde in och delade ut påsar med getter åt söndagsskolbarnen. Kyrkoh. Ruhr höll till vist avslutning, och den lyckade julfesten slöts med ps. 500: 7.



Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304