19340903 - Bröllop

Bröllop

firas på torsdag i Stora Råby kyrka i Skåne mellan godsägaren Harald Cramér, Smiss i Eke, och fröken Ann-Mari Klockum, dotter till förre ryttmästaren Berndt Kockum å Råby gård och hans maka, född Baeckström.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204