19340903 - Entreprenör för vägförbättring.

Entreprenör för vägförbättring.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hlar godkänt a.-b. Vägförbättringar i Stockholm som entreprenör för utförande av halvpermanent beläggning å huvudvägen genom Fårösunds samhälle. Anbudssumman uppgår till 3 kr. pr kvm., alternativt kr. 2:10, därest vägstyrelsen tillhandahållar fritt stenmaterial. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204