19340903 - Ett fall av barnförlamning

Ett fall av barnförlamning

har inträffat i Sjonhem, i det att en 10-årig flicka för nämda sjukdom måste intagas på länets epidemisjukhus.
Förste provinsialläkarens rapport för senare delen av augusti månad upptar för övrigt ett fall av rödsot i Visby stad.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204