19340903 - Från hamnen.

Från hamnen.

I lördags inkommo ms. Nanna, Mellin, på resa från Finland till Rostock för proviantering samt ms. Isolde Olsson, pa resa Stockholm—Danzig, för motvind.
I går ankomma för starm och motvind mf. Ransäter, Persson, på resa från Bungenäs till Edvalla i Vänern med kalksten samt ms. Vesta, Vestford, på resa från Lübeck till Slite. Kl. 16 nämda dag uppkom på redden danska ångf. Spedit, Jakobsson, på resa från Sundsvall till England med trävaror.
Ångf. Sachsen, som uppkom pä redden strax efter midnatt och avlämnade några passagerare med lotsbåten, fortsatte därpå resan till Reval.
För övrigt ha avgått ångf. Vindar, Cöster, till Fågelvik, tom, ms. Nunna, Melin, till Råstock med trävaror och ms. Isolde, Olsson, till Danzig med tjära.
De ovannämda Ransäter, Vesta och Spedit ha i dag fortsatt sin resa.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204