19340904 - Äpplen till Gotlands trupper.

Äpplen till Gotlands trupper.

Militärbefälhavaren på Gotland, Visborgs slätt, infordrar härmed till den 8 dennes före kl. 12.00 skriftliga förseglade anbud å följande kvantiteter äpplen (bättre fallfrukt), nämligen: 1,500 kg. för I. 18, och 1,000 kg. för A. 7.
Anbud skola för att komma under prövning upptaga minst 50 kg. och åtföljas av prov om minst 1 kg.
Anbudskuvert förses med påskrift "Anbud å äpplen".
Visborgs slätt i sept. 1934.
Militärbefälhavaren på Gotland.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205