19340904 - Amiral Lindman

Amiral Lindman

anlände med flygbåt från Stockholm till Tingstäde på middagen, då flygbåten gick ned på Tingstäde träsk omkring kl. 2,15. I bil ställdes därefter färden till Lärbro, där hr Lindman höll sitt första föredrag under på Gotland. Mötet öppnades här av intendent Th. Erlandsson.
Resan fortsattes därefter till Stånga, där möte hålles i Malmgard med början kl. 5. Inledningsanförande hålles där av landstingsman Rud. Bolin.
Slutligen talar högerledaren i afton å D. B. V:s paviljong vid ett möte, som tar sin början kl. 7,30. Det är att antaga, att stadens politiskt intresserade befolkning av skilda politiska åskådningar samlas där för att taga del av högerns synpunkter på den förestående kraftmätningens innebörd. Inträdet är fritt. Inledningsanförande hålles
av direktör Nils Broander.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205