texaco-80-talet.jpg

19340904 - Tulluppbörden

Tulluppbörden

inom Visby tullkammardistrikt uppgick för augusti månad till kr. 9,803: 84 mot kr. 8,607:54 motsvarande månad i fjol. Uppbörden fördelar sig på de olika rubrikerna på följande sätt: Tull kr. 994:.51, foderinförselavgift kr. 1,501: 50, sjöfyndsmedel kr. 173: 02, hyresmedel 290 kr., ersättning för extra tullförrättningar kr. 541: 75, ersättning för kommunaluppbörd kr. 288: 79 samt fyr- och båkavgifter kr. 6,014: 27.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205