angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

19340904 - Polisen.

Polisen.

Tjänstledighet från poliskommissarietjänsten åtnjuter stadsfiskal Herbert Ullman från och med den 6 till och med den 8 dennes, under vilken tid t. f. kriminalkonstapeln Carl Bodin förordnats uppehålla nämmda tjänst. Den sistmämde uppehållar jämväl överkonstapelstjänsten till den 6 okt., enär överkonstapel Karl Olsson under tiden åtnjuter semester och tjänstledighet. Som kriminalkonstapel under tiden den 5-19 september tjänstgör konstapeln Inga Fredricsson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205