19340904 - Skolkares hund skall avlivas.

Skolkares hund skall avlivas.

Drätselkammaren har beslutat föreslå stadsfullmäktige, att dessa måtte besluta, att i förordningen om hundskatten staden måtte tillämpa bestämmelsen, att hund, för vilken skatt ej erlägges, skall avlivas.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205