19340904 - Till den sista vilan

Till den sista vilan

vigdes på söndagen i Norra krematoriet i Stockholm stoftet efter fru Maria Malmros, som nyligen avled å Mariahemmet härstädes. Koret var dekorerat med lagerträd och levande ljus och kistan med rosafärgade daljer och murgröna. Komminister Gustav Kihlstedt förrättade jordfästningen och musikdirektör Dag Lindberg utförde musik och sång. Kistan sänktes därefter till eldbe gämgelse. En mängd kransar och blommor hade sänts till båren. Urnan med den bortgångnas stoft skall gravsättas i Gustav Wasakyrkans columbarium.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205