19340904 - Fick kaffekitteln över sig.

Fick kaffekitteln över sig.

Eldaren Harry Mårtensson på Grängesbergsbolagets ångare Kiruna kokade i morse kaffe ombord åt sig och sina kamrater. Då han spå skulle bära upp kaffekitteln från köket till mässen, gick skaftet på kitteln av och Mårtensson fick det skållheta kaffet över magen och benen, varvid han blev illa bränd. Han togs om hand på bästa sätt ombord, varefter befälhavaren, kapten Ljungberg, pr radio anmodade lotsarna i Visby att möta ångaren på redden, då den på middagen passerade Visby. Så åkedde också och den skadade fördes i land och till lasarettet för erhållande av vård. Han var rätt medtagen, men 15lågorna hade något avtagit. Kiruna var på väg med malmlast från Luleå till Gent. Olyckan inträffade kl. halv 6 i morse.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205