19340904 - Hemse.

Hemse.

Den 3 sept.
Ny ledning vid folkhögskolan.
Styrelsen för Hemse lantmannaskola och folkhögskala har till rektor för skolorna samt till föreståndare för lantmannaskolan utsett agraromen Bertil Nordlander. Samtidigt har till föreståndare för folkhögskalan förordnats fil. kand. Johan Jeppsson.

Tävling i varpa.
Hemse Bollklubb hade till i går middag utlyst varptävling, med följd att, 10 lag hade anmält sig. Fyra av dessa tio lag voro från Hsmse. Uppe vå Idrottsplatsen var det sålunda ganska livligt hela dagen, så gott som — varpstenarna gjorde sina bågformiga luftturer omkring sex timmar. Särskilt de sista timmarna voro spännande, ty det var iu då som prison erövrades. Resultatet blev: 1:a pris A. Anderssons lag, Hablingbo; 2:a pris Leo Fredriks-sons lag, Hemse; 3:die pris Axel Hoffmans lag, Hemse. Tröstpris tilldelades U. Larssons lag, Hablingbo, och Hans Norrbys lag, Hemse. Samtliga priser utgjordes av vackra tennpokaler av olika storlekar med gravering, en till varie man inom resp. lag, och utdelningen förrättades under en paus i den pågående dansen i Hoffmans äng vid åttatiden på kvällen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205