19340904 - Landsbygden. Hellvi.

Landsbygden.

HELLVI, 3 sept.
En beklaglig olyckshändelse inträffade vid Norrgårda i Hellvi natten mellan lördag och söndag i det att en trafikbil tillhörig Axel Falk därstädes fattade eld och svårt ramponerades, var vid Falk fick svåra brännskador på både händer och armar. Efter ett första förband, anlagt av doktor Bergstrand i Slite, forslades den skadade till lasarettet för ytterligare vård.
Olyckan tillgick så att på natten fick Falk besök av en bilförare, som kört slut på bensinen och ville låna litet, varför de skulle avtappa från Falks bil i garaget och därvid hade haft en fotogenlykta, som ställdes en bit utanför. Den rådande stormen torde ha fört bensingasen åt lyktan, och det slog plötsligt eld i bilen såväl som i Falk. som låg under densamma. Falk framdrogs i hast och fick kläderna av, och den brinnande bilen sköts ut ur garaget, vilket räddades. Förutom brännskadorna gör Falk en kännbar förlust, enär bilen lär vara oförsäkrad.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205