19340905 - Upphörd mjältbrand.

Upphörd mjältbrand.

Konungens befallningshavande har denna dag förklarat den Johan Larsson, Björke i Norrlanda, tillhöriga betesmarken Kumla Holmmyr nr 3 i Ganthems socken fri från smitta av mjältbrand.
Visby landskansliet den 5 september 1934.
A. E. Rodhe.
Abr. Löv.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 september 1934
N:r 206