19340905 - Arbetslösheten.

Arbetslösheten.

Othems socken inrapporterar till A. K., att antalet anmälda arbetslösa vid månadsskiftet uppgick till 4 mot 7 vid föregående månadsskifte. Motsvarande siffra för Rute socken är 5 och 5 samt för Hörsne med Bara socken 0 och 2. I Västerhejde socken funnos däremot inga anmälda arbetslösa, liksom fallet var vid föregående månadsskifts. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 september 1934
N:r 206