19340905 - Länsstyrelsens beslut överklagas.

Länsstyrelsens beslut överklagas.

Omnibusägaren Vilh. Plersson i Visby besvärar sig hos k. m:t över länsstyrelsens beslut den 9 augusti att från den första oktober återkalla för honom tidigare utfärdat tillstånd till linjetrafik för person- och godsbefordran mellan Kappelshamns hamnplats och Visby stad på allmänna vägarna genom Stenkyrka och Lummelunda socknar, sedan det genom verkställd utredning ådagalagts, att han »på grund av bristande ekonomiska förutsättningar saknar möjlighet att upprätthålla trafiken». (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 september 1934
N:r 206