040528-tindtadebadplats.jpg

19340906 - Tjockan och Gotlandsbåtarna.

Tjockan och Gotlandsbåtarna.

Som gårdagens tidning omnämndes vållade den intensiva tjockan på tisdagskvällen och natten till onsdagen att Gotlandsbåtarna på väg, till Gotland blevo avsevärt försenade. Visby och Gotland — den senare går för närvarande G utes tur på lanthamnarna — kommo från Stockholm och Thjelvar från Norrköping. På grund av tjockan måste alla tre ankra i skärgården och först i går morse eller på förmiddagen kunde båtarna åter börja röra på sig. Thjelvar passerade sålunda Hävringe först kl. ½ 2 i går middag. Visby anlände till Nynäshamn vid 10-tiden och fortsatte omedelbart till Visby. Ångbåtsbolaget hade emellertid då redan låtit Drotten, som anlänt till Nynäshamn på morgo-nen från Visby, taga ombord post och passagerare och avgå till Visby, dit ångaren anlände vid ½ 5-tiden i går eftermiddag. Drotten vände omedelbart här och tog sin ordinarie tur på aftonen från Nynäshamn samt anlände åter bit vid ½ 8-tiden i morse — bra marscherat.
Ångaren Hansa, som legat stilla här för pannrensning sedan ilördags och s kulle sättas i trafik i dag, fick på grund av Thjelvars försening taga dennes tur till Nynäshamn i går afton. Thjelvar skulle eljest ha lastat och gatt Nynäshamn—Stockholm på onsdagskvällen. Thjelvar lastar nu i stället här i dag och avgår så snart som möjligt direkt till Stockholm. Hansa, avgår i afton ordinarie tid från Nynäshamn. Visby, gick ordinarie tur ii går härifrin till Kalmar, men blev: på grund av förseningen ej klar till avgång förr än kl. ½ 2 i natt. Gotland har som nämta Gutes tur till lanthamnarna. Ångaren Drottens förmiddagstur i dag har inställts. Drotten och Hansa ha med anledning av förseningarna växlat lurer ett par dagar. På grund härav inhiberas Hansas förmiddagstur på söndag härifrån till Nynäs.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207