19340906 - Generaldir. Berglöf till Gotland.

Generaldir. Berglöf till Gotland.

Chefen för kammarkollegium, generaldirektören Lennart Bergöf, har avrest till Visby för att på ort och ställo taga närmare kännedom om de förhållanden, som sammanhänga med frågan rörande inkorporering med staden av Visby socken m. m. Generaldirektören kommer även att besöka Slite i och för den föreslagna ombildningen av Othems kommun. På resan åtföljes han av kammarrådet jur. dr Erik Schalling. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207