19340906 - Marinen.

Marinen.

Löjtnanten vid fortifikationen Gösta Genberg, förut i Visby, skall för särskilt uppdrag stå till marinförvaltningens förfogande i Stockholm på tider i år, varom chefen för marinförvaltningen överenskommer med kommendanten i Vaxholms fästning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207